• अन्नछत्राचा इतिहास

  अन्न हे परब्रम्ह आहे ! अन्नदान सर्व श्रेष्ठ दान... असे म्हटले आहे. त्यामुळे अन्नदानाची व्याप्तीही खुप मोठी आहे. अन्नाची गरज ही या भुतलावरील मानवासहीत सर्व प्राणीमाञांना आहे. अन्नग्रहणाने क्षुधा शमतेलअन्नामधे साक्षात र्इश्वराचा वास असतो, त्यामुळे हया महाप्रसादरूपी अन्न सेवनाने मनुष्य तॄप्त होतो. एकप्रकारचे मानसिक समाधान मिळते.सध्या या अन्नछत्रात दररोज दोन्ही वेळेस १५००० च्या वर परगांवचे स्वामी भक्त या महाप्रसादाचा लाभ घेतात.

 • अन्नछत्राचा इतिहास

  अन्न हे परब्रम्ह आहे ! अन्नदान सर्व श्रेष्ठ दान... असे म्हटले आहे. त्यामुळे अन्नदानाची व्याप्तीही खुप मोठी आहे. अन्नाची गरज ही या भुतलावरील मानवासहीत सर्व प्राणीमाञांना आहे. अन्नग्रहणाने क्षुधा शमतेलअन्नामधे साक्षात र्इश्वराचा वास असतो, त्यामुळे हया महाप्रसादरूपी अन्न सेवनाने मनुष्य तॄप्त होतो. एकप्रकारचे मानसिक समाधान मिळते.सध्या या अन्नछत्रात दररोज दोन्ही वेळेस १५००० च्या वर परगांवचे स्वामी भक्त या महाप्रसादाचा लाभ घेतात.

 • अन्नछत्राचा इतिहास

  अन्न हे परब्रम्ह आहे ! अन्नदान सर्व श्रेष्ठ दान... असे म्हटले आहे. त्यामुळे अन्नदानाची व्याप्तीही खुप मोठी आहे. अन्नाची गरज ही या भुतलावरील मानवासहीत सर्व प्राणीमाञांना आहे. अन्नग्रहणाने क्षुधा शमतेलअन्नामधे साक्षात र्इश्वराचा वास असतो, त्यामुळे हया महाप्रसादरूपी अन्न सेवनाने मनुष्य तॄप्त होतो. एकप्रकारचे मानसिक समाधान मिळते.सध्या या अन्नछत्रात दररोज दोन्ही वेळेस १५००० च्या वर परगांवचे स्वामी भक्त या महाप्रसादाचा लाभ घेतात.

 • अन्नछत्राचा इतिहास

  अन्न हे परब्रम्ह आहे ! अन्नदान सर्व श्रेष्ठ दान... असे म्हटले आहे. त्यामुळे अन्नदानाची व्याप्तीही खुप मोठी आहे. अन्नाची गरज ही या भुतलावरील मानवासहीत सर्व प्राणीमाञांना आहे. अन्नग्रहणाने क्षुधा शमतेलअन्नामधे साक्षात र्इश्वराचा वास असतो, त्यामुळे हया महाप्रसादरूपी अन्न सेवनाने मनुष्य तॄप्त होतो. एकप्रकारचे मानसिक समाधान मिळते.सध्या या अन्नछत्रात दररोज दोन्ही वेळेस १५००० च्या वर परगांवचे स्वामी भक्त या महाप्रसादाचा लाभ घेतात.

 • अन्नछत्राचे भक्तिमय अध्यात्मिक परिसर

  अन्नछत्राचे भाविक आल्यावर त्यांना संपूर्ण परिसरात भक्तिमय आणि अध्यात्मिक वातावरणाची प्रचीती येते. ३० फुटाची भव्य स्वामी महाराजांची उभी मूर्ती, वडाच्या झाडाखाली असलेली त्यांची वात्सल्य मूर्ती, कपिला गाय, आणि त्या सोबत महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवाजी महाराज ह्यांची मूर्ती ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे परिसर सदैव चैतन्यमय आणि उर्जायुक्त असतो.

 • अन्नछत्राचे भक्तिमय अध्यात्मिक परिसर

  अन्नछत्राचे भाविक आल्यावर त्यांना संपूर्ण परिसरात भक्तिमय आणि अध्यात्मिक वातावरणाची प्रचीती येते. ३० फुटाची भव्य स्वामी महाराजांची उभी मूर्ती, वडाच्या झाडाखाली असलेली त्यांची वात्सल्य मूर्ती, कपिला गाय, आणि त्या सोबत महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवाजी महाराज ह्यांची मूर्ती ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे परिसर सदैव चैतन्यमय आणि उर्जायुक्त असतो.

 • अन्नछत्राचे भक्तिमय अध्यात्मिक परिसर

  अन्नछत्राचे भाविक आल्यावर त्यांना संपूर्ण परिसरात भक्तिमय आणि अध्यात्मिक वातावरणाची प्रचीती येते. ३० फुटाची भव्य स्वामी महाराजांची उभी मूर्ती, वडाच्या झाडाखाली असलेली त्यांची वात्सल्य मूर्ती, कपिला गाय, आणि त्या सोबत महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवाजी महाराज ह्यांची मूर्ती ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे परिसर सदैव चैतन्यमय आणि उर्जायुक्त असतो.

 • अन्नछत्राचे भक्तिमय अध्यात्मिक परिसर

  अन्नछत्राचे भाविक आल्यावर त्यांना संपूर्ण परिसरात भक्तिमय आणि अध्यात्मिक वातावरणाची प्रचीती येते. ३० फुटाची भव्य स्वामी महाराजांची उभी मूर्ती, वडाच्या झाडाखाली असलेली त्यांची वात्सल्य मूर्ती, कपिला गाय, आणि दीपमाळ ह्या भाविकांचे लक्ष वेधून घेतात ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे परिसर सदैव चैतन्यमय आणि स्फूर्तीदायी असतो.

 • अन्नछत्राचे भक्तिमय व प्रेरणादायी परिसर

  अन्नछत्राचे भाविक आल्यावर त्यांना संपूर्ण परिसरात भक्तिमय आणि अध्यात्मिक वातावरणाची प्रचीती येते. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज ह्यांची मूर्ती ह्या वातावरणामध्ये शोभायमान आहे.

 • अंतर्गत रस्ते

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांना आणि त्यांच्या वाहनांसाठी मंडळाने प्रशस्त असे अंतर्गत रस्ते आणी भव्य पार्किंग ची सोय केलेली आहे. सर्व रस्ते आधुनिक सिमेंटीकरण प्रणालीने तयार केले असून कुठल्या हि ऋतूत त्यांना कुठल्याही प्रकारचे त्रास अथवा व्यत्यय येऊ नये ह्याची पुरेपूर दक्षता आणि काळजी घेतली आहे.

 • अंतर्गत रस्ते

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांना आणि त्यांच्या वाहनांसाठी मंडळाने प्रशस्त असे अंतर्गत रस्ते आणी भव्य पार्किंग ची सोय केलेली आहे. सर्व रस्ते आधुनिक डांबरीकरण प्रणालीने तयार केले असून कुठल्या हि ऋतूत त्यांना कुठल्याही प्रकारचे त्रास अथवा व्यत्यय येऊ नये ह्याची पुरेपूर दक्षता आणि काळजी घेतली आहे.

 • पाथवे व लाईट पोल

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांना चालण्यासाठी स्वतंत्र अशी अद्यावत पायवाट व लॉन ची सोय केलेली आहे. संपूर्ण लॉन आधुनिक प्रणाली पेव्हर ब्लॉकसह व विद्युत रोष्णाईने सजवण्यात आले असून, भाविकांचे मन प्रसन्न होईल अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

 • पाथवे व लाईट पोल

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांना चालण्यासाठी स्वतंत्र अशी अद्यावत पायवाट व लॉन ची सोय केलेली आहे. संपूर्ण लॉन आधुनिक प्रणाली पेव्हर ब्लॉकसह व विद्युत रोष्णाईने सजवण्यात आले असून, भाविकांचे मन प्रसन्न होईल अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

 • नियोजनबध्द सेवेकरी वर्ग

  महाप्रसादाचे व्यवस्थित नियोजनबध्द आणि शिस्तबध्द कार्य चालण्यासाठी ४ व्यवस्थापक नेमण्यात आले आहेत. यांच्या देखरेखी खाली हे कार्य व्यवस्थित चालते. भक्तांची महाप्रसादासाठी पंगत बसल्यानंतर त्यांना ताट ठेवणे, पाणी देणे, ताट लावणे इ. कामे करण्यासाठी २०० च्या वर सेवेकरी वर्ग कार्यरत असतो. यांच्याकरवी महाप्रसाद वाढण्याचे काम नियोजन बध्द होत असते. स्वंयपाक गृहात ५० च्या वर महिला सेवेकरी पोळया लाटण्याचे काम मन लावुन करत असतात

 • भाविकांची सोय आणि प्रवास मार्ग

  २९ जुलै १९८८ श्री गुरुपोर्णिमेच्या मुहूर्तावर हे अन्नछत्र सुरु झाले. या अन्नछत्राचे “श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळ अक्कलकोट” असे नामकरण करण्यात आले.अक्कलकोट हे शहर महाराष्ट्रातील सोलापुर जिल्ह्यात येते. हे तालुक्याचे ठिकाण असुन महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमेवर वसले आहे. अक्कलकोटला एस.टी. बसने व रेल्वेने येता येते. सोलापुर, नळदुर्ग, गुलबर्गा, गाणगापूर, अफजलपूर ह्या मार्गाने येता येते.

 • शिवस्मारक (गड किल्ले सृष्टी) ची निर्मिती

  गानसाम्राज्ञी लता मंगेशकरांनी अन्नछत्रात शिवस्मारक उभे राहावे अशी इच्छा प्रकट केली होती. मा. श्री. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या मार्गदर्शना खाली अन्नछत्रात भव्य अश्या शिवस्मारक (गड किल्ले सृष्टी) ची निर्मिती मा.श्री.जन्मेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांनी केली. इतिहासाचे स्मरण करून देणारी हि शिवसृष्टी अन्नछत्रा च्या विविध उपक्रमातील आणि अन्नछत्राच्या नेत्रदीपक वाटचालीतील एक मैलाचा दगड ठरत आहे.

 • शिवस्मारक (गड किल्ले सृष्टी) ची निर्मिती

  गानसाम्राज्ञी लता मंगेशकरांनी अन्नछत्रात शिवस्मारक उभे राहावे अशी इच्छा प्रकट केली होती. मा. श्री. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या मार्गदर्शना खाली अन्नछत्रात भव्य अश्या शिवस्मारक (गड किल्ले सृष्टी) ची निर्मिती मा.श्री.जन्मेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांनी केली. इतिहासाचे स्मरण करून देणारी हि शिवसृष्टी अन्नछत्रा च्या विविध उपक्रमातील आणि अन्नछत्राच्या नेत्रदीपक वाटचालीतील एक मैलाचा दगड ठरत आहे.

 • सुखद परिसर

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांना परिसरात सुखद गारवा व नैसर्गिक आनंद मिळावा ह्यासाठी भव्य अश्या शिवस्मारका समोर अद्यावत असे कारंजे बसविण्यात आलेले आहे.

 • सुखद परिसर

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांना परिसरात सुखद गारवा व नैसर्गिक आनंद मिळावा ह्यासाठी भव्य अश्या शिवस्मारका समोर अद्यावत असे कारंजे बसविण्यात आलेले आहे.

 • अॅम्ब्युलन्स व फायर ब्रिगेड सेवा

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात सदैव भक्तांच्या सेवेसाठी मंडळाने १ अॅम्ब्युलन्स व १ फायर ब्रिगेड वाहनाची सोय करून ठेवलेली आहे. २४ तास ह्याची उपलब्धता असून कोणाही भक्तांना ह्याची गरज पडल्यास अगदी काही क्षणात हि सेवा त्यांच्या पर्यंत पोहोचते.

 • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोय

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी संपूर्ण परिसरात व मंदिरात ने आण करण्यासाठी खास ४ चाकी बग्गी ची सोय मंडळातर्फे करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, अपंग, गरोदर माता भगिनी, अंध अश्या सर्व भाविकांना हि सोय मोलाची ठरत आहे.

 • आऊट डोर जिम (खुली व्यायामशाळा)

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांसाठी व तसेच अक्कलकोट शहरातील १६ वर्षावरील महिला व पुरुष नागरिकांसाठी एक अद्यावत व परिपूर्ण अश्या आऊट डोर जिम (खुली व्यायामशाळा) ची मोफत सोय मंडळाच्या आवारात करण्यात आलेली आहे. सर्व भाविकांना ह्याचा लाभ मिळावा व देखरेखीसाठी १ जिम प्रशिक्षक नेमण्यात आला आहे. सर्व भाविकांना व शहरातील नागरिकांना ह्या साधनांचा शास्त्रीय वापर कसा करावा ह्या साठी तो मदत करीत असतो.

 • आऊट डोर जिम (खुली व्यायामशाळा)

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांसाठी व तसेच अक्कलकोट शहरातील १६ वर्षावरील महिला व पुरुष नागरिकांसाठी एक अद्यावत व परिपूर्ण अश्या आऊट डोर जिम (खुली व्यायामशाळा) ची मोफत सोय मंडळाच्या आवारात करण्यात आलेली आहे. सर्व भाविकांना ह्याचा लाभ मिळावा व देखरेखीसाठी १ जिम प्रशिक्षक नेमण्यात आला आहे. सर्व भाविकांना व शहरातील नागरिकांना ह्या साधनांचा शास्त्रीय वापर कसा करावा ह्या साठी तो मदत करीत असतो.

 • आऊट डोर जिम (खुली व्यायामशाळा)

  श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात येणाऱ्या भाविकांसाठी व तसेच अक्कलकोट शहरातील १६ वर्षावरील महिला व पुरुष नागरिकांसाठी एक अद्यावत व परिपूर्ण अश्या आऊट डोर जिम (खुली व्यायामशाळा) ची मोफत सोय मंडळाच्या आवारात करण्यात आलेली आहे. सर्व भाविकांना ह्याचा लाभ मिळावा व देखरेखीसाठी १ जिम प्रशिक्षक नेमण्यात आला आहे. सर्व भाविकांना व शहरातील नागरिकांना ह्या साधनांचा शास्त्रीय वापर कसा करावा ह्या साठी तो मदत करीत असतो.

 • विनम्र आवाहन

  श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा कृपाआशिर्वाद आणि भक्तांचा स्वामीचा रुपात मिळणारा उदार आश्रय आणि अन्नदानाच्या कार्यात त्यागीवृतीने अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या सेवेकरयांचे योगदान यामुळेच अन्नछत्र मंडळाचे अल्पावधीतच वटवृक्षात रुपांतर झाले आहे. ब्रम्हांडनायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे चरणी अन्नदानाच्या माध्यामातून सेवा रूजु करण्यासाठी समस्त स्वामीभक्तांनी या स्वामी कार्यास सढळ हाताने मदत करावी ही नम्र विनंती.

 • अन्नछत्राची स्वतंत्र पाणी व्यवस्था

  स्वामी समर्थ अन्नछत्रात येणाऱ्या भाविकांसाठी आणि स्वामी भक्तांसाठी अविरत पाण्याची सोय म्हणून आणि अक्कलकोट हे तसे कमी पाऊसमान असणारे शहर म्हणून ओळखले जाते त्यामुळे पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी संस्थेने ३ वर्षांपूर्वी २.५ कोटी रुपये खर्चून ८ किलोमीटर अंतरावरील मौजे बळोरगी येथे १.५ एकर जमीन घेऊन स्वमालकीची विहीर खोदाई करून पाईपलाईनद्वारे कायमस्वरूपी पाणी अन्नछत्रात आणले आहे. ह्यामुळे अन्नछत्रात कायमस्वरूपी मुबलक पाण्याची सोय झाली आहे. एक सामाजिक बांधिलकीची जाण म्हणून २ वर्षांखाली दुष्काळात ह्याच विहिरीतून संपूर्ण अक्कलकोट शहरास पाणी पुरवठा हि करण्यात आला.

 • प.पू. योगगुरु स्वामी रामदेव बाबा यांची अन्नछत्रास सदिछा भेट

  प.पू. योगगुरु स्वामी रामदेव बाबा यांच्या अन्नछत्राच्या सदिछा भेटी दरम्यान मा. श्री. अमोलराजे भोसले, प्रमुख कार्यकारी विश्वस्त यांचेकडून अन्नछत्राची समग्र माहिती जाणून घेताना योगगुरु स्वामी रामदेव बाबा.

 • प.पू. योगगुरु स्वामी रामदेव बाबा यांची अन्नछत्रास सदिछा भेट

  प.पू. योगगुरु स्वामी रामदेव बाबा यांच्या अन्नछत्राच्या सदिछा भेटी दरम्यान मा. श्री. अमोलराजे भोसले, प्रमुख कार्यकारी विश्वस्त यांचेकडून अन्नछत्राची समग्र माहिती जाणून घेताना योगगुरु स्वामी रामदेव बाबा.

 • शिव चरित्र धातू चित्र शिल्प प्रदर्शन हॉल

  या प्रदर्शनामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवन चत्रीत्रावरील महत्वाच्या व ठळक घटनांच्या धातू चित्रांचा समावेश आहे. सदरची चित्रे एकूण ८१ चित्रे असून हि सर्व चित्रे ताम्रपटावर कोरलेले आहे. सदरचे प्रदर्शन हॉल चे उद्घाटन दिनांक २७ जुलै २०१८ गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी झालेले असून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले आहे.

 • शिव चरित्र धातू चित्र शिल्प प्रदर्शन हॉल

  या प्रदर्शनामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवन चत्रीत्रावरील महत्वाच्या व ठळक घटनांच्या धातू चित्रांचा समावेश आहे. सदरची चित्रे एकूण ८१ चित्रे असून हि सर्व चित्रे ताम्रपटावर कोरलेले आहे. सदरचे प्रदर्शन हॉल चे उद्घाटन दिनांक २७ जुलै २०१८ गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी झालेले असून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले आहे.

 • स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान

  स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान खास परगावहून येणाऱ्या स्वामी भक्तांसाठी एक विरंगुळ्याचे व आकर्षणाचे ठिकाण म्हणून त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. लहान मुलांसाठी खास खेळणी मागवलेली आहेत. तसेच नानाविध जंगली प्राण्याचे पुतळे बसविण्यात आलेले आहे. तसेच भाविकांना सकाळी फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक ची निर्मिती हि करण्यात आलेले आहे.

 • स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान

  स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान खास परगावहून येणाऱ्या स्वामी भक्तांसाठी एक विरंगुळ्याचे व आकर्षणाचे ठिकाण म्हणून त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. लहान मुलांसाठी खास खेळणी मागवलेली आहेत. तसेच नानाविध जंगली प्राण्याचे पुतळे बसविण्यात आलेले आहे. तसेच भाविकांना सकाळी फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक ची निर्मिती हि करण्यात आलेले आहे.

 • स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान

  स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान खास परगावहून येणाऱ्या स्वामी भक्तांसाठी एक विरंगुळ्याचे व आकर्षणाचे ठिकाण म्हणून त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. लहान मुलांसाठी खास खेळणी मागवलेली आहेत. तसेच नानाविध जंगली प्राण्याचे पुतळे बसविण्यात आलेले आहे. तसेच भाविकांना सकाळी फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक ची निर्मिती हि करण्यात आलेले आहे.

 • स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान

  स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान खास परगावहून येणाऱ्या स्वामी भक्तांसाठी एक विरंगुळ्याचे व आकर्षणाचे ठिकाण म्हणून त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. लहान मुलांसाठी खास खेळणी मागवलेली आहेत. तसेच नानाविध जंगली प्राण्याचे पुतळे बसविण्यात आलेले आहे. तसेच भाविकांना सकाळी फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक ची निर्मिती हि करण्यात आलेले आहे.

 • स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान

  स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान खास परगावहून येणाऱ्या स्वामी भक्तांसाठी एक विरंगुळ्याचे व आकर्षणाचे ठिकाण म्हणून त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. लहान मुलांसाठी खास खेळणी मागवलेली आहेत. तसेच नानाविध जंगली प्राण्याचे पुतळे बसविण्यात आलेले आहे. तसेच भाविकांना सकाळी फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक ची निर्मिती हि करण्यात आलेले आहे.

 • स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान

  स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान खास परगावहून येणाऱ्या स्वामी भक्तांसाठी एक विरंगुळ्याचे व आकर्षणाचे ठिकाण म्हणून त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. लहान मुलांसाठी खास खेळणी मागवलेली आहेत. तसेच नानाविध जंगली प्राण्याचे पुतळे बसविण्यात आलेले आहे. तसेच भाविकांना सकाळी फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक ची निर्मिती हि करण्यात आलेले आहे.

 • विनम्र आवाहन- संथापक अध्यक्ष श्री.जन्मेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले (महाराज)

  अन्नदानाच्या माध्यामातून होत असलेल्या स्वामीकार्यात आपलेही योगदान असावे यासाठी परगांवाहून येणाऱ्या हजारो स्वामीभक्तांच्या महाप्रसादाची व त्यांच्या निवासाच्या व्यवस्थेकरिता आणि श्री स्वामी समर्थांचे पवित्र स्वामीकार्य अखंडीत व अविरतपणे सुरु असावे ह्या करिता स्वामी भक्तांनी अन्नदान व बांधकाम सेवेत मनापासून सहभागी व्हावे हि नम्र विनंती.